Peakode – Proje Geliştirme Süreçleri

 1. TALEP: Müşteri adaylarımız çeşitli ulaşım kanallarından (website, gsm, sosyal medya, e-posta) bize ulaşır ve fikirlerini aktarırlar. Fikirlerini telefon görüşmesi aracılığıyla, e-posta aracılığıyla veya yüzyüze yaptığımız görüşmelerde aktarırlar.
 2. TEKLİF: Fikirlerin aktarılması sonucunda, talep sürecinde görüşmeyi sürdüren Peakode yetkilisi (ortaklardan herhangi biri) fikri kısmen detaylandırarak maddeler halinde proje içerisinde neler olacağının yazıldığı “Özellik Seti” dökümanını hazırlar. Bu döküman doğrultusunda adam/gün süresi belirlenir, geliştirme süresi hesaplanır ve “Teklif Dökümanı”na eklenerek müşteri adayına gönderilir.
 3. SÖZLEŞME: Teklif üzerinde müşteri ile anlaşma yapıldığı durumda, varsa gerekli revizyonlar yapılır ve sözleşme sürecine geçilir. Çalışmış olduğumuz avukatlar tarafından hazırlanan sözleşmemiz, varsa gerekli revizyonlar üzerinden geçerek imzalanır.
 4. KONSEPT&STRATEJİ: Sözleşmenin imzalanması ile birlikte başlayan süreçtir. Bu süreçte projeyi geliştirecek takım, geliştirme sürecinde yaşanması muhtemel sorunları araştırır ve eş zamanlı olarak da projenin yöneticisi tarafından 3 adet döküman hazırlanır:
  1. Kapsam Dökümanı: Uygulama içerisinde yer alan tüm özelliklerin ve ekranların detaylandırıldığı yazılı dökümandır. Proje kapsamına göre 30-40 sayfalık dökümanların hazırlandığı görülmüştür.
  2. Akış Diyagramı: Kapsam dökümanının görsel özeti diyebiliriz. Daha çok uygulama içerisinde yer alan ekranların temel olarak akışını gösterir. Kapsam Dökümanı ve Akış Diyagramı hem müşteri ile proje kapsam onayını sağlar hem de projeyi geliştirecek takıma yol haritası olur.
  3. Detaylı Üretim Planı: Kapsam Dökümanı ve Akış Diyagramı dökümanlarına müşteri tarafından onay verilmesi ile hazırlanan, projenin tüm geliştirme süreçlerinin ve teslim sürelerinin takvime yansıtılmış halidir. Detaylı Üretim Planı Gantt (Çubuk) diyagramı şeklindedir.
 5. REVİZYON&ONAY: Müşterinin Üretim Dökümanları’na onay vermesi veya gerekli yerlerin revize edilmesi ve sonrasında tekrar onaylatılmasıdır.
 6. TASARIM: Uygulama ekran tasarım süreçlerini kapsar. Tasarımcımız tarafından yürütülen bu süreç 2 ana iş kaleminden oluşur:
  1. Wireframe: Uygulamanın tüm ekranlarının ana tasarım öğeleri olmadan, mekanik olarak tasarlanması sürecidir. Hazırlanmış olan Kapsam Dökümanı ve Akış Diyagramları’ndaki detayları takip ederek renkler ve yazı tipleri bağımsız olarak ~skeç gibi, taslak olarak~ tüm ekranlarının oluşturulmasıdır.
  2. Kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımları (UX/UI Design): Müşteri tarafından onaylanan Wireframe süreci sonrasında başlayan tasarım sürecidir. Bu süreçte uygulama, Wireframe’i yol haritası olarak kullanarak tüm ekranlarının, tüm detaylarıyla birlikte renkler ve yazı tiplerini de dahil ederek tasarlanır. Uygulama tasarımı yapılırken kullanıcıların maksimum fayda sağlaması ve uygulamanın verdiği hizmete en hızlı, keyifli şekilde ulaşabilmesi amacıyla kullanıcı deneyimleri dikkate alınır.
 7. GELİŞTİRME: Projenin Peakode mühendisleri tarafından geliştirilme sürecidir. Aşağıda tüm geliştirme süreçleri listelenmiştir. Bu süreçte yer alan geliştirime iş kalemleri opsiyonel olmakla beraber, hepsi aynı anda da talep edilebilir. Bu talepler müşteri tarafından belirlenir. Örneğin müşteri yalnızca Android uygulaması talep edebilir.
  1. iOS Geliştirme: iOS cihazlar için (iPhone, iPad, Apple Watch vs.) yapılan geliştirme sürecidir.
  2. Android Geliştirme: Android cihazlar için yapılan geliştirme sürecidir.
  3. Webservis Geliştirme: İçerisindeki verilerin anlık olarak güncellenmesi gereken uygulamalarda arkaplanda çalışan bir servis geliştirilir. Örneğin bir haber uygulamasında bilgilerin devamlı güncellenmesi gerekeceğinden uzak bir veritabanı ile mobil uygulamalar arasındaki bilgi aktarımını sağlayan, köprü görevi gören servistir.
  4. Müşteri Yönetim Paneli (CMS) Geliştirme: İçerisindeki veriler, müşteri ya da herhangi bir kişi tarafından anlık güncellenmesi talep ediliyorsa müşteri yönetim paneli geliştirilir. Verilerin güncellenebildiği bir websitesi olarak düşünebiliriz.
 8. TEST: Geliştirme süreçleri tamamlandığında hem müşterilerimiz, hem de geliştiricilerimiz tarafından uygulama test edilir. Testler yapılırken uygulama içerisindeki hatalar tespit edilir ve giderilir. Bu süreç hataların minimize edilmesi ile tamamlanır.
 9. YAYINLAMA: Testleri yapılan hatasız (ya da minimum hatalı) uygulamalar iOS için Apple App Store, Android için Google Play Store marketlerinde yayınlanır. Yayınlama sürecinde uygulamanın marketlerde nasıl görüneceği ile ilgili bilgiler girilir, dosyalar yüklenir ve yayına alınır. (Uygulama ikonu, adı, açıklaması ve diğer detaylar.)
 10. ÜCRETSİZ BAKIM: Uygulamalar marketlerde yayınlandığı gün itibariyle başlayan ve 2 ay sonra sonlanan ücretsiz bakım sürecidir. Bu süreçte 2 ay boyunca ortaya çıkan hatalar giderilir. Ekstra talepler ve özellikler ekstra ücretlendirilir. Yalnızca hatalar ücretsiz olarak giderilir.
 11. YILLIK BAKIM: Müşteriler yıllık bakım talep ederlerse belli bir ücret karşılığında 1 yıl boyunca uygulamadaki hatalar giderilir ve işletim sistemi ana sürümlerine yükseltilmesi sağlanır. Örneğin iOS uygulaması için iOS 9 sürümünden iOS 10 sürümüne geçiş ve geçiş sürecinde yaşanan hataların giderilmesini kapsar. Ekstra özellik ve değişiklik talepleri, ekstra ücretlendirilir.
 12. PERİYODİK BAKIM/DESTEK: Periyodik Bakım/Destek ile, aylık olarak belirli bir adam/gün çalışma belirlenir. Örnek olarak bir proje için her ay 1 adam/gün, 5-10-20 adam/gün vb. sadece bir proje ayrılması istenebilir. Bu süreç içerisinde, müşteri tarafından istenilen tüm geliştirmeler yapılır.